NL/NL
Registratie en login
CRAST_VG
115€
Betaal nu
Retourneren

Retourneren

RETOURNEREN VAN EEN DEFECT PRODUCT EN HERROEPINGSRECHT

1. Retourneren van een defect product: In het geval dat een van de door UNISA geleverde producten niet in overeenstemming was met de koopovereenkomst, hetzij door schade of fouten, kunnen gebruikers contact met ons opnemen op het e-mailadres: shoponline@unisa-europa.com of op het gratis telefoonnummer: +34 900 400 440. Verstrek alle informatie over de bestelde producten, eventuele geconstateerde fouten, de besteldatum en leveringsdatum evenals uw volledige naam en e-mailadres. Wij zullen contact met u opnemen om u te instrueren over het verdere verloop.

In het geval van een defect product zullen wij, indien van toepassing, overgaan tot ofwel vervanging van het product, ofwel het aanbieden van een korting of het annuleren van de bestelling, waarbij geen van beide kosten voor de klant met zich mee zullen brengen.

In overeenstemming met de artikelen 97.1.m) en 123 van het TRLGDCYU, dient u er rekening mee te houden dat wij alleen in staat zijn om non-conformiteiten van het product te behandelen die binnen twee jaar na de leveringsdatum zijn gemeld.

In geval van defecte producten zullen wij overeenkomstig de bepalingen van Titel 4 van het TRLGDCYU betreffende garantie en dienst-na-verkoop, handelen door middel van een reparatie, vervanging, het aanbieden van een korting of het beëindigen van onze overeenkomst.


2. Terugbetaling bij retournering van producten: De gebruiker heeft het recht om de gekochte artikelen te retourneren tegen terugbetaling van de eventueel betaalde bedragen, zonder opgave van redenen en/of zonder boetes, binnen een maand na de datum van levering van het betreffende product.

Alle kosten voor het retourneren van producten die zijn geleverd aan Spanje en andere EU-landen (met uitzondering van de Canarische Eilanden, Ceuta, Melilla en de Azoren) zijn voor rekening van UNISA, op voorwaarde dat de producten worden geretourneerd vanaf de oorspronkelijke bestemming waar ze naartoe zijn verzonden.

Klanten die een product willen retourneren vanuit een niet-EU-land (met inbegrip van de Canarische Eilanden, Ceuta, Melilla en de Azoren) zijn aansprakelijk voor alle directe kosten die ongeveer voortvloeien uit de toepassing van onze verzendkosten.

Overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 108 van het Koninklijk Besluit 1/2007 aangenomen op 16 november tot goedkeuring van de geconsolideerde tekst van de wet op de bescherming van de consument en de gebruiker, zijn alle kopers aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die nodig is om de aard en de werking van de goederen vast te stellen. Dit betekent dat, hoewel gebruikers het product kunnen uitproberen om te controleren of het de juiste maat heeft, ze het niet moeten dragen als ze van plan zijn het te retourneren voor een volledige terugbetaling, zonder dat er een waardevermindering in rekening wordt gebracht als gevolg van hun handelingen.

Voor deze doeleinden wordt de leveringsdatum beschouwd als de datum waarop de gebruiker of een door hem aangewezen derde persoon, die niet de vervoerder is, de goederen in materiële zin in bezit krijgt.

Indien meerdere artikelen tegelijkertijd zijn gekocht en in verschillende fasen worden geleverd, geldt als datum van levering de datum waarop het laatste artikel wordt geleverd.

Om een terugbetaling aan te vragen, gelieve een bericht te sturen naar UNISA via het menu MIJN ACCOUNT > Mijn bestellingen en klik op de modellen die u wenst te retourneren. U kunt ons ook een e-mail sturen naar shoponline@unisa-europa.com om ons op de hoogte te brengen via een verklaring die uw ondubbelzinnige beslissing om een product te retourneren bevestigt.

Bij contact via e-mail kan de gebruiker het volgende formulier voor het retourneren van producten kopiëren en plakken om in te vullen, hoewel het gebruik ervan niet verplicht is:


Wij sturen u zo snel mogelijk een e-mail om de ontvangst van uw productretourmelding te bevestigen.

Klik hier om het productretourformulier te downloaden


Retourprocedure: Wanneer gebruikers een product retourneren, ontvangen zij zonder onnodige vertraging alle betaalde bedragen terug, inclusief, indien van toepassing, de leveringskosten (behalve in het geval van extra kosten die voortvloeien uit de keuze van een andere leveringsmethode dan de normale, door ons aangeboden leveringsmethode). In ieder geval mag dit niet langer zijn dan 14 dagen vanaf de datum waarop de gebruiker ons voor het eerst op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing om zijn aankoop te retourneren.

Wij zullen overgaan tot het verrichten van eventuele terugbetalingen met behulp van dezelfde betaalmethode die door de gebruiker in zijn oorspronkelijke transactie is geselecteerd, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk anders heeft verzocht. In ieder geval zal de gebruiker geen extra kosten dragen die voortvloeien uit de terugbetaling.

Indien de gebruiker besluit een andere verzendmethode voor de retourzending te gebruiken dan dewelke door UNISA is voorzien, neemt hij alle overeenkomstige kosten voor de retourzending voor zijn rekening.

In dat geval behouden wij ons het recht voor om eventuele terugbetalingen in te houden totdat de artikelen zijn ontvangen of totdat de gebruiker een bewijs van verzending levert, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. Voor bestellingen die onder de methode contant bij levering zijn betaald, zullen wij uw bankrekeninggegevens opvragen om de betaalde bedragen terug te betalen.

Hoe een product retourneren: Volg de onderstaande instructies om een product te retourneren nadat u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om de aankoop te herroepen:

- Verpak de te retourneren producten. Verzegel het pakket met behulp van de plakband die op het deksel van de bij uw bestelling geleverde doos is voorzien.

- Log in op MIJN ACCOUNT om de voortgang van uw retour te volgen.

- Bezorg de geretourneerde producten rechtstreeks aan ons of aan het aangewezen verzendbedrijf zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na de datum waarop u ons op de hoogte hebt gebracht van uw voornemen om de koopovereenkomst te herroepen. Indien u uw goederen voor het verstrijken van de bovengenoemde termijn retourneert, wordt de termijn geacht te zijn verstreken. U krijgt uw geld terug via dezelfde betaalmethode die u bij het plaatsen van uw bestelling hebt geselecteerd, zodra wij het pakket hebben ontvangen en gecontroleerd. Het kan tot 14 dagen duren voordat de terugbetaling op uw bankrekening staat.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op via ons gratis telefoonnummer 900 400 440 of ons e-mailadres shoponline@unisa-europa.com 

Uitzonderingen op uw herroepingsrecht:

Overeenkomstig artikel 103, onder m), van het TRLGDCYU is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen, of overeenkomsten die volgens de specificaties van de consument zijn opgesteld of duidelijk zijn gepersonaliseerd.

De gebruiker die een product op maat bestelt, heeft dus geen recht om het te retourneren tegen terugbetaling.

Evenzo geldt het herroepingsrecht op grond van punt e) van het bovengenoemde artikel niet voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd, indien deze goederen na levering zijn uitgepakt, bv. gelaatsmaskers.

Herroeping van een overeenkomst waarbij een consumentenkrediet is aangevraagd: Wanneer de gebruiker zijn herroepingsrecht uitoefent, houdt een retournering, in geval van door het SEQURA-platform gefinancierde betalingen, ook in dat hij de kredietovereenkomst herroept zonder dat de gebruiker daarvoor een boete hoeft te betalen.

Wanneer de gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht met betrekking tot producten die onder een met SEQURA gesloten kredietovereenkomst vallen, wordt hij alleen verzocht ons op de hoogte te brengen van zijn beslissing om het product overeenkomstig deze voorwaarden te retourneren en ons bedrijf zal de terugbetaling van de door SEQURA verrichte betalingen in behandeling nemen.

Vervangen van het product voor een andere maat: Wij hebben geen specifieke procedure voor maatveranderingen. Daarom zal de gebruiker zijn oorspronkelijke aankoop moeten herroepen (het bestelde product retourneren en de betaalde bedragen terugkrijgen) en een nieuwe bestelling te plaatsen.

Welkom bij Unisa

De eerste die het weet!

Bedankt voor de inschrijving op onze nieuwsbrief